Cho xây nhà trên hành lang sông, kênh rạch CNOR


Đó là một trong những điểm mới của dự thảo sửa đổi quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn (theo quyết định 150/2004) đang được UBND TPHCM lấy ý kiến.

Ngày 12-Hai, Sở GTVT thành phố Sài Gòn cho biết đã gửi dự thảo sửa đổi quyết định 150/2004 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sài Thành để xin ý kiến phản biện xã hội.

Dự thảo mới bổ sung thêm suối, mương và hồ công cộng và xác định hàng lang của chúng để bảo vệ. Cụ thể, các sông, suối, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy thì vẫn giữ nguyên hành lang bảo vệ (từ 20 đến 50m mỗi bên, tùy cấp độ sông, suối, kênh, rạch – PV).

Mặc dù như thế, các sông, suối, kênh, mương có chức năng thoát nước thì dự thảo chia nhỏ ra thành nhiều nhóm tùy theo bề rộng của chúng và xác định hành lang là từ 5-10m mỗi bên (thay vì đóng khung 10m mỗi bên như quy định hiện hành). Đối với nhóm này, dự thảo bổ sung thẩm quyền của UBND quận huyện căn cứ vào thực tế được xác định hành lang hợp với nhưng tối thiểu phải là 01,5m mỗi bên.

Dự thảo đã nêu cụ thể về thời hạn tồn tại của nhà dân trong hàng lang bảo vệ và đưa ra các giải pháp xử lý. Theo đó, nếu đất ở trong hàng lang mà người dân sử dụng trước ngày 24-6-2004 thì được xem xét cấp giấy đỏ. Nếu trên đất này mà chưa có nhà, đất không vướng dự án chỉnh trang đô thị, không bị giải tỏa thì UBND các quận/huyện xem xét cấp phép xây dựng cho người dân.

Đối với nhà nằm trên sông, kênh, rạch, mương và hồ công cộng có trước ngày 24-6-2004 thì được tồn ở tại và cải tạo theo nguyên trạng trong khi chờ di dời. Nếu nhà trong hành lang có trước 24-6-2004 thì được tồn tại theo hiện trạng và được sửa chữa, cải tạo theo hiện trạng, đặc biêt thay bằng kết cấu mái tôn/ngói, tường gạch…

Dự thảo còn bổ sung thêm 1 số công trình khác được xây dựng trong hành lang như nhà điều hành, nhà chờ, nhà vệ sinh khu giữ xe công cộng, du lịch đường thủy đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Ngoài ra, 01 địa chỉ số công trình có thời hạn đáp ứng điều kiện triển lãm, khu vui chơi, giải trí ngoài trời, các điểm cà phê, các điểm kinh doanh doanh đáp ứng yêu cầu du lịch cũng được xây dựng trong hành lang này và phải tháo dỡ, không bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Minh Phong (PLTP)


Nguồn: Internet