FUCVREIT: Quỹ đầu tư BĐS Techcom VN trao đổi trên HOSE


Ngày 25/01, Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (HOSE: FUCVREIT) đã niêm yết 5 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị niêm yết 50 tỷ đồng.

Ngày chính thức trao đổi là 27/02 với giá tham chiếu 10,000 đồng/cp.

Đây là quỹ đầu tư bất động sản đại chúng dạng đóng đầu tiên niêm yết trên HOSE.

FUCVREIT được Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) chính thức giới thiệu và chào bán ra công chúng ngày 14/12/2015. Khi đó, TechcomCapital cho biết Quỹ đầu tư bất động sản tập trung đầu tư vào các bất động sản là tòa nhà văn phòng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại giao dịch mua bán nhằm mang lại nguồn thu ổn định từ việc cho thuê và khai thác kinh doanh. Quỹ có chương trình sẽ trích phần lớn lợi ích thu được hàng năm từ các dự án để trả cổ tức./.

 

FUCVREIT: Quỹ đầu tư BĐS Techcom VN thương thỏa trên HOSE

Ngày 25/01, Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (HOSE: FUCVREIT) đã niêm yết 5 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị niêm yết 50 tỷ đồng.

Ngày chính thức trao đổi là 27/02 với giá tham chiếu 10,000 đồng/cp.

Đây là quỹ đầu tư bất động sản đại chúng dạng đóng đầu tiên niêm yết trên HOSE.

FUCVREIT được Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) chính thức giới thiệu và chào bán ra công chúng ngày 14/12/2015. Khi đó, TechcomCapital cho biết Quỹ đầu tư bất động sản tập trung đầu tư vào các bất động sản là Building cho thuê văn phòng, khách sạn, khu nghỉ ngơi an lành, trung tâm giao dịch thương mại nhằm mang lại nguồn thu ổn định từ việc cho thuê và khai thác kinh doanh. Quỹ có kế hoạch sẽ trích phần lớn ích lợi thu được hàng năm từ các dự án để trả cổ tức./.

 


Nguồn: Vietstock.vn