Hà Nội: Phê duyệt chương trình sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm


image

Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm.

Theo quyết định, diện tích cho thuê đất của huyện Gia Lâm được phân bổ trong năm 2017 gồm: Đất nông nghiệp hơn 5,871ha, đất phi nông nghiệp hơn 5,727ha, đất chưa sử dụng 72.56ha.

Danh mục các công trình, dự án nằm trong chương trình kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện có 14 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng (đã cắm mốc giải phóng mặt bằng của sàn cho thuê nhưng chưa có quyết định giao đất); 27 dự án chưa thực hiện chương trình sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong chương trình sử dụng đất năm 2017; 16 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong chương trình kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì ích lợi quốc gia, lợi nhuận công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong chương trình kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm đã sở hữu UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Gia Lâm; tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 01/10/2017./.


Nguồn: Vietstock.vn