Kiểm tra, giám sát việc thu phí QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang


image

Kiểm tra, giám sát việc thu phí QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về kết quả kiểm tra, giám sát việc thu phí đối với trạm thu phí Km152+080 QL1 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang quản lý và khai thác.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục trong 10 ngày. Kết quả, số thu phí sử dụng đường bộ đối với vé lượt trong thời gian giám sát là 11 tỷ đồng, bình quân một.01 tỷ đồng/ngày, tăng 8.27% (tương đương 84 triệu đồng) so với mức bình quân ngày của 6 tháng trước đó.

Trong thời gian kiểm tra, giám sát hệ thống thu phí một chấm dứt hoạt động chưa ổn định còn các lỗi như: Các máy tính ở tại làn có lúc bị treo nhân viên thường phải khởi động lại phần mềm; Hệ thống vòng từ có lúc không nhận ra những xe công te nơ gầm cao và xe máy (khi 1 xe công ten nơ gầm cao đi qua được tính là 2 xe nối đuôi) các trường hợp như vậy được xác định là xe vượt trạm; các xe máy đi chung với làn xe ô tô và các xe công ten nơ gầm cao bị nhận dạng hai lần.

Có hiện trạng truyền dữ liệu bị trễ và phần mềm giám sát hậu kiểm còn hiện thị chồng ghép dữ liệu; Dữ liệu lưu trữ (hình ảnh và video tại trạm còn ít: Dữ liệu ảnh xe qua trạm (được lưu từ ngày 25/5/2016); Cơ sở dữ liệu (được lưu từ ngày 25/5/2016); dữ liệu video từ ngày 20/9/2016 đến nay.

Căn cứ kết quả giám sát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Doanh nghiệp dự án tăng dung lượng ổ cứng để đảm bảo việc lưu trữ video giám sát làn với thời gian tối thiểu 1 năm. Khắc phục tình trạng để nhân viên phải mở cưỡng bức khi không nhận diện được vé; tình trạng phần mềm ở khu vực các máy tính làn thu phí bị treo; tình trạng truyền dữ liệu từ máy tính ở tại Nhà điều hành đến các máy tính ở khu vực cổng trạm bị trễ.

Tổng cục yêu cầu Doanh nghiệp dự án khắc phục tình trạng tình trạng vòng từ nhận dạng không đúng vé để hệ thống ghi xe vượt trạm (Xe vượt trạm gồm: các xe máy đi chung với làn xe ô tô và các xe công ten nơ gầm cao bị nhận dạng hai lần), khẩn trương khắc phục đối với trường hợp xe nhận dang hai lần. Nâng cao khả năng nhận dạng biển số xe để không phải sử dụng thẻ “nhận dạng”.

Tăng cường kiểm tra công tác thu phí để việc thu phí được công khai, minh bạch; duy trì mức thu theo thực tế và mức tăng trưởng theo các chế tài quy định. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí không kết thúc để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ công tác thu phí.

Tổng cục yêu cầu Doanh nghiệp dự án báo cáo giải trình sự chênh lệch về mức thu bình quân ngày của 10 ngày kiểm tra, giám sát tăng 8.27% so với mức thu bình quân ngày của 6 tháng trước đó.

Được biết, ngày 14/11/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 4033/QĐ-TCĐBVN kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Km152+080 Quốc lộ 01 do Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang quản lý và khai thác./.


Nguồn: Vietstock.vn