Vốn FDI từ Trung Quốc rót mạnh vào Việt Nam tháng đầu năm


Vốn FDI từ Trung Quốc rót mạnh vào Việt Nam tháng đầu năm

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Chương trình kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình hấp dẫn đầu tư nước ngoài trong tháng đầu tiên năm 2017.

1 công trình sử dụng nguồn quỹ vốn và nhà thầu Trung Quốc.

Theo đó, trong tháng 01, cả nước có 175 dự án đang triển khai được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là Một,244 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Tại địa chỉ liệu cũng cho thấy có 76 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 179,01 triệu USD, bằng 55,4 % so với cùng kỳ và 194 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 165 triệu USD

Tính chung trong tháng Một, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là Một,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 01, có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại khu vực Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ nhất với tổng ngân sách đầu tư là 477,8 triệu USD, Hàn Quốc đứng thứ 02 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 471,2 triệu USD.

Đáng chú ý, Trung Quốc bất ngờ rót 338,ba triệu USD thực hiện 21 dự án tại Việt Nam, tăng 21,03% do với cùng kỳ. Như vậy, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam trong tháng đầu năm nay.

Luỹ kế đến hết tháng Một, Trung Quốc đã đầu tư vào Một.587 dự án ở Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký là 11,01 tỷ USD.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng tại địa chỉ số vốn là 01,04 tỷ USD, chiếm đến 65,5% tổng chi phí đầu tư đăng ký trong tháng Một.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng chi phí đầu tư là 314,8 triệu USD, chiếm 19,8% tổng số vốn bỏ ra đầu tư.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng chi phí đầu tư đăng ký là 88,75 triệu USD, chiếm 5,6% tổng số vốn đầu tư đăng ký.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 37 tỉnh thành phố, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 696,03 triệu USD. Tp.HCM đứng thứ 02 với tổng vốn đăng ký là 201,2 triệu USD. Bắc Giang đứng thứ 3 với tổng tại địa chỉ vốn đăng ký là 159,bốn triệu USD.

1 tại địa chỉ dự án lớn được cấp phép trong tháng 01, bao gồm dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III, tổng ngân sách đầu tư 284,75 triệu USD do Singapore đầu tư ở khu vực Bình Dương với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án sản xuất sợi lốp KVT-Một với tổng số vốn đầu tư 220 triệu USD do Kolon Industries Inc đầu tư tại Bình Dương…

http://vneconomy.vn/thoi-su/von-fdi-tu-trung-quoc-rot-manh-vao-viet-nam-thang-dau-nam-20170211070515550.htm


Nguồn: Vietstock.vn