Vốn FDI từ Trung Quốc rót mạnh vào Việt Nam tháng đầu năm


image

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Chương trình kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình đáng để đầu tư nước ngoài trong tháng đầu tiên năm 2017.

Theo đó, trong tháng 01, cả nước có 175 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là Một,244 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Tại địa chỉ số liệu cũng cho thấy có 76 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 179,Một triệu USD, bằng 55,bốn % so với cùng kỳ và 194 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 165 triệu USD

Tính chung trong tháng 1, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là Một,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 01, có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ nhất với tổng số vốn đầu tư là 477,8 triệu USD, Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 471,02 triệu USD.

Đáng chú ý, Trung Quốc bất ngờ rót 338,ba triệu USD thực hiện 21 dự án tại Việt Nam, tăng 21,03% do với cùng kỳ. Như vậy, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại khu vực Việt Nam trong tháng đầu năm nay.

Luỹ kế đến hết tháng 1, Trung Quốc đã đầu tư vào 01.587 dự án ở Việt Nam, với tổng tại địa chỉ số vốn đăng ký là 11,01 tỷ USD.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng tại địa chỉ số vốn là 01,04 tỷ USD, chiếm đến 65,5% tổng chi phí bỏ ra đầu tư đăng ký trong tháng 01.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng ngân sách đầu tư là 314,8 triệu USD, chiếm 19,8% tổng số vốn đầu tư.

Đứng thứ 03 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng ngân sách đầu tư đăng ký là 88,75 triệu USD, chiếm 5,6% tổng chi phí đầu tư đăng ký.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 37 tỉnh thành phố, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng tại địa chỉ số vốn đăng ký là 696,03 triệu USD. Tp.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 201,02 triệu USD. Bắc Giang đứng thứ 03 với tổng tại địa chỉ số vốn đăng ký là 159,04 triệu USD.

1 số dự án lớn được cấp phép trong tháng 1, bao gồm dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III, tổng vốn đầu tư 284,75 triệu USD do Singapore đầu tư ở khu vực Bình Dương với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án sản xuất sợi lốp KVT-Một với tổng ngân sách đầu tư 220 triệu USD do Kolon Industries Inc đầu tư ở khu vực Bình Dương…

Theo Bạch Dương

Vneconomy


Nguồn: Cafef.vn