Vụ kiểm toán dự án BOT Ninh An và dự án Hầm đường bộ Đèo Cả: “Nhà đầu tư chủ động mời kiểm toán”


Dân trí Theo khẳng định của Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, trong 2 cuộc kiểm toán dự án BOT Ninh An (Khánh Hoà) và dự án Hầm đường bộ Đèo Cả, nhà đầu tư đã chủ động mời Kiểm toán Nhà nước kiểm toán dự án này nhằm giúp nhà đầu tư xác định sự sai lệch (nếu có) để quyết toán với nhà thầu.
 >> Tính sai tổng mức đầu tư, BOT Ninh An kéo dài thời gian thu phí gần 02 năm

Nhà đầu tư khẳng định đã giảm trừ sai lệch khi quyết toán với nhà thầu theo ý kiến của KTNN
Nhà đầu tư khẳng định đã giảm trừ sai lệch khi quyết toán với nhà thầu theo ý kiến của KTNN

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Tính sai tổng mức đầu tư, BOT Ninh An kéo dài thời gian thu phí gần 02 năm” và bài “Hầm đường bộ Đèo Cả: Chậm tiến độ triển khai thi công, lộ nhiều sai sót trong tiến hành”, Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã sở hữu văn bản phản hồi 1 tại địa chỉ thông tin đã được trích ra từ báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Kết quả kiểm toán cho thấy, do việc tính toán, xác định tổng mức đầu tư còn chưa chính xác, chưa đáp ứng nhu cầu, tổng mức đầu tư dự án BOT Ninh An (tỉnh Khánh Hòa) đã bị tăng 179 tỷ đồng, dẫn đến kéo dài thời gian thu hồi vốn thêm 1 năm 11 tháng 03 ngày.

Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT (dự án có trạm thu phí BOT Ninh An).

Theo văn bản của Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, ngày 31/8/2016, nhà đầu tư đã chủ động gửi văn bản đề nghị bổ sung kiểm toán dự án vào kế hoạch kiểm toán của KTNN năm 2016. Ngày 5/9/2016, Bộ GTVT có văn bản 10344 đề nghị KTNN bổ sung kế hoạch và chương trình kiểm toán dự án như đề nghị của công ty này. Trên cơ sở đó, KTNN đã sở hữu Quyết định tại địa chỉ 1603 về việc kiểm toán bổ sung dự án vào chương trình năm 2016.

Về những tính toán sai lệch được nêu trong báo cáo kiểm toán, theo lý giải của công ty, KTNN đã thực hiện việc kiểm toán dự án từ đầu tháng 10/2016 trên cơ sở số liệu dự án đến 30/6/2016. Ở khu vực thời điểm đó, nhà đầu tư đang cùng với các nhà thầu rà soát khối lượng và đơn giá thực hiện để quyết toán gói thầu.

“Do có nhiều gói thầu chưa chốt giá trị quyết toán, việc kiểm toán dựa trên cơ sở hồ sơ dự toán ban đầu và địa chỉ số liệu thanh toán đến 30/6/2016, nên kết quả có sai lệch là điều không thể tránh khỏi”, phía công ty cho biết.

Ngoài ra, công ty này cũng cho rằng, việc nhà đầu tư chủ động mời KTNN kiểm toán dự án cũng chính nhằm giúp nhà đầu tư xác định sự sai lệch (nếu có) để quyết toán với nhà thầu. Căn cứ ý kiến của KTNN, nhà đầu tư đã giảm trừ sai lệch khi quyết toán với nhà thầu.

CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa khẳng định, đến nay, nhà đầu tư đã quyết toán với nhà thầu theo đúng giá trị trong Báo cáo kiểm toán của KTNN, hồ sơ quyết toán vốn dự án đã sở hữu Ban Quản lý dự án 7 kiểm tra và đang trình Bộ GTVT. Sau khi hoàn tất quyết toán vốn của dự án với Bộ GTVT, sẽ tính toán chuẩn xác lại thời gian thu phí của dự án như báo cáo KTNN đã nêu.

Văn bản phản hồi của Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa nhấn mạnh, “trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, nhà đầu tư đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình”.

Tương tự, tại khu vực dự án dự án Hầm đường bộ Đèo Cả, Chủ đầu tư cũng đã chủ động mời Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán tại khu vực dự án này.

Đề cập đến việc thực hiện kiểm toán dự án BOT Ninh An, báo cáo của KTNN nêu:

“Thực hiện Quyết định địa chỉ số 1644/QĐ-KTNN ngày 30/9/2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình mở to rộng Quốc lộ một (QL1) đoạn Km1374+525 đến Km1392 và Km1405 đến Km1425, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, Đoàn kiểm toán nhà nước của KTNN chuyên ngành IV đã tiến hành thực hiện kiểm toán dự án từ ngày 4/10/2016 đến ngày 2/12/2016”.

Bích Diệp

Tag :BOT Ninh An, kéo dài thời gian thu phí, kiểm toán dự án BOT, Kiểm toán Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, thông tin phản hồi của doanh nghiệp


Nguồn: Dantri.com